Welcome to the Kunena forum!

Tell us and our members who you are, what you like and why you became a member of this site.
We welcome all new members and hope to see you around a lot!

TOPIC: Còn chờ đợi gì nữa hãy Xử lý nước thải moitruongsa

Còn chờ đợi gì nữa hãy Xử lý nước thải moitruongsa 1 month 2 days ago #217411

Các chất lơ lững SS (Suspend Solid)


– Nguồn gốc:
+ Xói mòn, rửa trôi
+ Cọ xát dòng chảy, lắng đọng bụi
+ Do sự phát triển của hệ thống động thực vật trong nước
+ Do hoạt động của con nghười
Bao nhiêu anh em muốn Xử lý nước thải đây nào


– Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước
+ Làm giảm giá trị sử dụng nguồn nước
+ Làm tăng độ đục, khả năng truyền ánh sáng kém → ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của hệ động thực vật trong nước
+ Tăng chi phí xử lý nước cấp cho sinh hoạt.
Còn chờ đợi gì nữa hãy Xử lý bùn thải ép khô nhanh nào– Phương pháp xác định:  phương pháp cân trọng lượng
1.4.2.2. Các chất hữu cơ (COD, BOD)
Gồm 02 loại:
+ Chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học
+ Chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học
Bao nhiêu anh em muốn Xử lý nước thải công nghiệp đây nàoChất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học
Khái niệm: là các chất hữu cơ trong điều kiện tự nhiên có khả năng (dễ) chuyển hoá thành các dạng khác (đặc trưng bởi thông số BOD5)
Sự chuyển hoá: Các quá trình sinh hoá
+ Quá trình oxy hoá sinh học hiếu khí
CHC + O2 →  CO2 + H2O
+ Quá trình oxy hoá sinh hoạt sinh hoạt yếm khí
Còn chờ đợi gì nữa hãy Xử lý nước thải moitruongsach nhanh nào
Mức độ tác động: khi môi trường nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học → xảy ra các quá trình sinh học hiếm khí → làm giảm lượng O2 hoà tan trong nước:
+ Ảnh hưởng đến hệ động vật nước (O2 thấp trong thời gian dài)
+ Tạo thuận lợi cho quá trình sinh học yếm khí – gây mùi hôi thối – giảm giá trị sử dụng nhiều nước.
Bao nhiêu anh em muốn Xử lý bùn thải ép khô moitruongsach đây nàoPhương pháp xác định: xác định gián tiếp thông qua quá trình tiêu thụ O2 trong quá trình sinh hoá.
Chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học ( hchc bền vững)
Gồm 02 loại:
+ Độc
+ Không độc (ít độc)
Còn chờ đợi gì nữa hãy Xử lý nước thải nhanh nàoKhông độc (ít độc): dầu, mỡ động vật…
– Khó và chậm phân huỷ trong thời gian dài
– Các hợp chất này tạo thành lớp màn trên bề mặt môi trường nước → DO giảm → huỷ diệt hệ sinh vật trong môi trường nước.
– Các hợp chất dầu mỡ dễ phân tán vào môi trường nước bao bọc quanh sinh vật phù du, thức ăn, chất bẩn → sinh vật sử dụng chúng làm thức ăn → không chuyển hoá được thức ăn → sinh vật bị chết.


Độc:
Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ: Nồng độ lớn gây chết sinh vật trong nước, con người
Ví dụ:  DDT gây tiệt chủng các loại động vật bậc cao.


moitruongsach 
 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương
 SĐT: 0943.40.60.70
 Website: moitruongsach.org/
The administrator has disabled public write access.